Data

Dataetiske principper hos Clio

Vi har brug for teknologi, men ikke for enhver pris.
Derfor har vi udviklet 6 dataetiske principper hos Clio, som vi arbejder ud fra. Se dem her.

Vi har brug for teknologi, men ikke for enhver pris

Som udbyder af læremidler, der indeholder læringsteknologi, føler vi et enormt ansvar for at skabe transparens og adgang til teknologisk viden, kompetencer og færdigheder.

Men med teknologi følger også et ansvar for at bruge den meningsfuldt.

Derfor har vi udviklet 6 etiske principper, der skal være retningsgivende for vores brug af data og fremtidige udvikling af kunstig intelligens.

Se dem herunder.

1

Læringsværdi

Når vi udvikler teknologiske løsninger, er det bærende formål at forbedre læringsværdien for den enkelte elev. Med andre ord er det den enkeltes læringspotentiale – og ikke den bagvedliggende teknologi – der er i højsædet.

2

Integritet

Data har en pris, som brugeren aldrig må betale. Derfor har vi som leverandører af læringsteknologi et unægteligt ansvar for at behandle data med omhu og respekt for den enkelte bruger.

3

Ansvarlighed

Teknologi bør forankres i ansvarlighed. Det er mennesker, der designer og udvikler kunstig intelligens. Derfor har vi som udbyder af læringsteknologi også ansvaret for, at systemet lever op til høje standarder.

4

Forklarlighed

Vi bestræber os på at skabe tydelighed om, hvordan vores læringsteknologier kommer frem til de konklusioner, de gør, så det fagligt og pædagogisk er lettere at handle på de informationer, der formidles.

5

Digital myndiggørelse

Vi ønsker at forberede fremtidens verdensborgere til et digitalt samfund. Fremtiden er digital, og flere jobs vil fremover kræve digitale og tekniske kompetencer. Derfor skal det være nemt at lære om og finde støtte til i undervisningen – herunder en øget forståelse for dataetik.

6

Diversitet

Vi bestræber os på en bred diversitet både bag teknologien, i vores sammensætning af udviklingsteams og foran skærmen, hvor vi tester på tværs af den samlede elevgruppe i vores brugerfelt.

"Hos Clio ser vi nogle helt særlige muligheder for gennem teknologien at kunne støtte og udfordre eleverne personligt i deres faglige arbejde i skolen. Vi kan se, at fx kunstig intelligens kan være med til at give alle elever mere lige vilkår for at deltage i læringsfællesskaberne og dermed understøtte differentieringen".

– Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Educational Innovation Manager hos Clio

Data skal være med til at give bedre undervisning for den enkelte elev