Brug tiden på sproget – ikke på løsrevet grammatikundervisning

15. jan 2019 |

Spørg dig selv, hvad eleverne skal bruge løsrevet grammatik til. Hvis du ikke kan svare på det, så brug tiden med eleverne på at arbejde med sproget. Jeg guider dig her til solidt undervisningsmateriale, som eleverne kan bruge til noget.

  • Klik her, hvis du endnu ikke har abonnement og ønsker 30 dages gratis adgang til undervisningsmaterialet i blogindlægget.

“Og hvad kan han så bruge den træning til?”

Den anden dag sad min ældste dreng og arbejdede i sin grammatikbog. Han skulle finde hensynsled i sætninger. Sætningerne var konstruerede, og det var ikke svært for ham at finde hensynsleddet. Min dreng gjorde, hvad han var blevet bedt om – satte firkanter under hensynsleddet og lukkede derefter bogen.

Og hvad kan han så bruge den træning til, når han går i sjette klasse?

Ja, han kan finde hensynsled i konstruerede sætninger i en grammatikbog. Skal han bruge det til noget, når han selv skal skrive en nyhedsartikel eller en novelle? Mon dog.

Grammatikundervisningen foregår tilsyneladende udelukkende i grammatikbogen og hjælper ikke eleverne til at skrive bedre tekster. Så hvorfor bliver der brugt så uhyggeligt meget tid på løsrevet grammatikundervisning i skolen?

Jeg ved det ikke, men jeg er helt sikker i min sag, når jeg mener, at danskundervisningen skal bruges på noget andet. Så stop al den løsrevne undervisning i grammatik, og brug tiden på at undervise i sprog.

Brug sproget

Lær børnene at blive nysgerrige på sproget i tekster.

Vis dem kendetegnene ved sproget i forskellige teksttyper, og giv dem sprog, de kan bruge, når de selv skal skrive.

Hvis eleverne skal skrive en nyhedsartikel, så vis dem, hvordan de skal skrive i tredjeperson, når de skriver om forskellige kilder. De kan skrive han eller bruge egennavne, og egennavne skal skrives med stort.

Vis dem, hvordan de kan bruge forskellige ytringsverber, så de ikke kun skriver siger, men også hviskerråber og griner, når de skal skrive en novelle.

Vis dem, at årsagsforbindere som fordi og derfor er gode til at forbinde sætninger, når de skal opbygge synspunkter og argumenter i et debatindlæg.

Vis eleverne, hvordan de kan opbygge deres sætninger på forskellige måder ved at begynde med tids- og stedsangivelser i stedet for grundleddet. Så arbejder eleverne både med forholdsordsled og adverbialled, men uden at sætte bølgestreger eller firkanter i konstruerede sætninger.

Brug elevernes tekster

Og så brug elevernes eget sprog. Tag fat i det sprog, de viser i deres egne tekster.

Hvis en elev har svært ved at kende forskel på verber og substantiver, når de skal skrive lang tillægsform, så vis dem, at den lange tillægsform i deres sætninger beskriver en handling eller en proces, og ikke en ting eller en deltager.

Snak med dem om, at sproget har en funktion, der simpelt kan beskrives i deltagere, processer og omstændigheder. Brug tid på de tre ordgrupper. Eleverne har ikke brug for at dele hver enkelt sætning op i ordklasser i danskundervisningen og sætte ordene i skemaer. Deres undervisning i sprog skal kobles til deres eget sprog i en kontekst.

Vi skal altså give eleverne nogle sproglige redskaber, som de kan bruge i alle tekster.

  • Klik her, hvis du endnu ikke har abonnement og ønsker 30 dages gratis adgang til undervisningsmaterialet i blogindlægget.

Prøv et undervisningsforløb om sprog – ikke løsrevet grammatik

På Danskfaget har vi udviklet modeltekster, aktiviteter og forløb, hvor eleverne lærer, hvilket sprog der findes i de forskellige genrer. Tro mig, de er meget mere givende for eleverne end den løsrevne grammatikundervisning.

Læs og skriv-forløb til udskolingen

>Læs og skriv en reportage
>> Læs og skriv en baggrundsartikel
>> Læs og skriv en klumme
>> Læs og skriv en kommentar
>> Læs og skriv et debatindlæg
>> Læs og skriv et essay
>> Læs og skriv kortprosa
>> Læs og skriv en erindring
>> Læs og skriv et reflekterende blogindlæg

 

Forløb om funktionel grammatik til mellemtrinnet

Læs mere om funktionel grammatik her.

>> Styr på den argumenterende tekst
>> Styr på den forklarende tekst
>> Styr på den instruerende tekst
>> Styr på den fortællende tekst
>> Styr på den beskrivende tekst
>>Styr på den berettende tekst

Aktiviteter om sproget til indskolingen

>> Sproget i en gyser
>> Sproget i en artikel
>> Sproget i en opskrift