Ophavsret og vilkår

Ophavsret og vilkår

Ophavsrettighederne til faglige tekster, aktiviteter og design på webportalen tilhører Clio. Forfattere, der har udført bestillingsarbejdet, bliver krediteret på portalen, så det fremgår tydeligt, at de har skrevet indholdet.

I de fleste tilfælde anvender Clio illustrationer og medielinks, hvor ophavsrettighederne tilhører andre, men hvor Clio har fået/købt tilladelse til at anvende dem på webportalerne. Ved anvendelse af disse krediteres de eksterne partnere tydeligt.

Clio har fået skrevet en del af de skønlitterære tekster til webportalerne. Disse har copyright til forfatteren, og til Clio som udgiver. I de fleste tilfælde har Clio dog fået/købt tilladelse til at gengive skønlitterære tekster på portalerne af andre forlag og deres forfattere. Disse tekster har copyright til forfatteren og den oprindelige udgiver

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints af tekster fra portalerne og portalernes eventuelle biblioteker til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern brug er tilladt, hvis der er indgået aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Print og kopiering skal således indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.
Det fremgår tydeligt ved hver enkelt tekst, hvem der har copyright. Der er copyright til forfatteren og/eller udgiveren og Clio ved de tekster, som er udgivet af Clio.

For enkelte tekster, illustrationer og medielink har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyrightindehaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Clio har tilladelse fra AVU-medier og CFU (Center for Undervisningsmidler) til at gøre værker fra CFUs streamingtjeneste CFU Film & TV tilgængelige for Clio brugere gennem dybe links til tjenesten. Undervisningsinstitutioner skal dog have en AVU-Basis- eller AVU-Plusaftale (eller senere erstatning herfor) med AVU-medier samt CFU-abonnement for at kunne afspille værker på CFUs streamingtjeneste.

Vores tidslinjer er lavet af Joubel, H5p.org. Tidslinjerne er implementeret med flere ændringer i styling.