Anvendelsen af digitale læremidler boomer efter skolelukning

20. mar 2020 | Andreas Rasmussen

Lukningen af de danske skoler har for alvor kunne mærkes hos edtech-virksomheden Clio, der i forbindelse med nedlukningen har gjort alle sine digitale løsninger frit tilgængelige for alle landet skoler. På trods af skolelukningen er anvendelsen af nogle af Clios digitale læremidler mere end femdoblet.

Hos Clio, der udvikler digitale læremidler og læringsteknologi til de danske grundskoler, er alle medarbejdere blevet forvist til hjemmearbejdspladsen, men selvom de skoler som virksomheden normalt betjener holder lukket har virksomhedens medarbejdere alligevel haft mere travlt end nogensinde før.

Lærernes digitale feedback er steget 1800%
På trods af, at et allerede stort brug af virksomhedens løsninger på danske skoler, så er trafikken på Clios tjenester totalt set mere end fordoblet og eksempelvis er anvendelsen af virksomhedens quiz-moduler femdoblet. 

Samtidig oplever Clio en enorm øget brug på de mange læringsteknologiske funktioner, der findes på virksomhedens portaler, der alle i gennemsnit er steget med 150% – 300%. Derunder er den funktion, som lærerne anvender til at give eleverne feedback med steget med hele 1.800%!

I følge Clio’s direktør, Jesper Eiby Christoffersen, er stigningen på en og samme gang overraskende og forventelig. 

– Den massive brug er naturligvis forventelig i og med, at vi står i den særlige situation, at alle er henvist til fjern- og hjemmeundervisning, hvilket naturligvis er lettere at facilitere digitalt. Alligevel er stigningen også overraskende i den forstand, at de danske grundskoler allerede i forvejen arbejder meget digitalt, forklarer Jesper Eiby Christoffersen.

Stort behov fra lærere, skoler og kommuner
Ifølge Jesper Eiby Christoffersen er det dog langt fra alene Clios fortjeneste, at rigtig mange elever i disse dage får glæde af muligheden for at modtage undervisning selvom skolerne er lukket.

– Vi kunne i timerne efter Statsministerens annoncering i onsdag se, at der var en kæmpe behov for hjælp til lærere, skoler, kommuner og Undervisningsministeriet, som vi naturligvis gerne vil bidrage til. 

– Og netop skolesektoren evne til at arbejde sammen om at skabe en fælles løsning og en ny infrastruktur for undervisningen har været udslagsgivende for, at skolerne indtil videre er kommet godt fra start, siger Jesper Eiby Christoffersen, der samtidig fremhæver samarbejdet med Styrelsen for IT og Læring samt de skoleforvaltninger, der findes i landets kommuner.

Indtil videre har Clio stillet alle deres digitale tjenester frit til rådighed indtil den nuværende periode for skolelukningen udløber efter næste uge.