5 tips til at arbejde stressforebyggende med eleverne

25. okt 2018 |

Bestræbelserne på at få gode karakterer kan skabe følelsen af at være utilstrækkelig og føre til stress. Så hvordan vender vi denne velmente ambition til noget positivt? Vi har samlet nogle tips til, hvordan du som lærer kan arbejde stressforebyggende med dine elever.

 

Klik her, hvis du ønsker 30 dages gratis adgang til Clios læremidler.


1. Identificer stress-situationer

En måde at forebygge stress på er at tale om det. Hjælp eleverne med at identificere deres følelser og sætte ord på dem. Stil spørgsmål ud fra perspektivet hvornår og hvordan.

Spørgsmål, som kan hjælpe eleverne til at identificere stress-situationer:

  • Hvornår bliver du stresset?
  • Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor skolearbejde fik dig til at føle dig stresset?
  • Hvordan føles det i kroppen, når du er stresset?
  • Kan du komme med et eksempel på, hvordan du reagerer, når du føler dig stresset?

Det første skridt til at forebygge stress er at kunne identificere situationer, der forårsager stress. Det at kunne sætte ord på, hvordan stress påvirker én, er det første skridt til, at eleven lærer at håndtere situationen.

2. Selvvurdering

At vurdere sig selv er en god måde at tage kontrol over en følelse på. Lad eleverne vurdere deres personlige stressniveau på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder ”Ikke stresset”, og 10 er ”Meget stresset”. Efter selvvurderingen kan du opfordre dine elever til at reflektere over, hvad de kan gøre for at mindske deres stressniveau. Målet er, at eleverne selv kommer frem til en løsning.

Selvvurdering er godt at bruge som tilbagevendende begivenhed, fx en gang om ugen. Et tip er at give eleverne et personligt refleksionshæfte, som de skriver i hver gang. Efter nogle uger kan du lade eleverne bladre tilbage og sammenligne deres stressniveau over tid.

Læs også: Kom nemt i gang med prøveforberedelsen »

3. Planlægning

Planlægning og struktur er den bedste måde at undgå stress på. For børn og unge kan dette imidlertid være lettere sagt end gjort. Mange har brug for hjælp med at planlægge og finde en struktur for skolearbejdet. Planlæg ugen sammen med dine elever, og opfordr dem til at tage noter. De kan fx bruge kalenderen på deres telefoner.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at skrive sine planer ned. Mange tror, at det er nok at planlægge i hovedet, men det er enormt anstrengende for hjernen. Forklar dine elever, at hvis man skriver sine planer ned, aflaster man hjernen og frigør energi til andre ting. Forklar, at det handler om, hvordan hjernen og hukommelsen fungerer. Målet er at flytte tanken over i en note. Så frigør man energi og hjernekapacitet, der kan bruges til det faktiske skolearbejde.

Læs også: Bliv klar til prøverne »

4. Skemalæg hvile

Vi har alle sammen brug for at hvile os og få ladet batterierne op for at kunne arbejde videre. Indfør fx en skolefri dag for dine elever – en dag om ugen, hvor det er forbudt at lave lektier og tænke på skolearbejde efter skoletid! Understreg også, at weekenden er elevernes egen tid. Pointen er at effektivisere den tid og energi, eleverne lægger i skolearbejdet. Det kan være nøjagtigt lige så energikrævende at tænke på alt det, man skal, som faktisk at lave arbejdet. Derfor er det vigtigt med perioder, hvor hjernen hviler sig.

5. Håndter prøvenerver

Nervøsitet i forbindelse med prøver er helt normalt og fører i de fleste tilfælde til en positiv stressforøgelse, der øger motivationen og præstationen. For nogle elever tager nervøsiteten overhånd og forhindrer eleven i at præstere. Her handler det om at berolige, opmuntre og forsikre eleven om, at det nok skal gå godt. Til skriftlige prøver kan du fx gå hen til nervøse elever, og hvis I har arbejdet med selvvurdering, kan du bede eleven om at vurdere hans eller hendes stressniveau som en måde at håndtere følelsen på. Målet er, at eleven skal komme ud af følelsen af, at der er gået en klap ned, og begynde at skrive sine svar ned.

Det er vigtigt at skabe en situation for den her type elever, hvor de føler, at de formåede at gøre deres bedste. En positiv prøvesituation er præcis lige så vigtig som elevens resultat. Evnen til at fokusere og præstere i en presset prøvesituation kan optrænes. Og det er en evne, som eleven tager med sig resten af sin skoletid.

Hov! Kan du ikke se forløbene? Opret en gratis prøveperiode, og få adgang i 30 dage